Dne 28. 4. 2013 se v Praze konala schůze, kde bylo odsouhlaseno rozdělení funkcí ve výboru.

Dále bylo projednáno:   - účast na líhnutí v Ústrašicích

                                   - rotace Čzlkp z Ruska a jejich opětovné vystevní na speciální výstavě v Týništi

                                     - příprava speciání výstavy v Týništi nad Orlicí

                                     - kontaktování J. Dobrovolným členy, kteří nemají zaplacené příspěvky

                                     - webové stránky

 

Zúčastnění: A. Bukovský, Fr. Srp, Z. Nenutil, M. Kosík, J. Dobrovolný, E. Matějka, J. Soukup, R. Soukupová