Česká zlatá kropenka v pořadu České televize Malá farma

Vedle plemenářské práce v chovu českých slepic je důležitá i jejich propagace. V současné době není mnoho cest, jak seznámit širokou veřejnost s tímto národním plemenem. Proto jsme využili nabídky veřejnoprávní ČT k prezentaci české slepice v pořadu o farmaření. A kde se natáčelo?

 V zimě letošního roku 2013 nás pozvala produkční pořadu Malá farma Michaela Učňová na natá-čení jedné z epizod seriálu do jižních Čech. Při naší návštěvě jsme probírali s rodinou reality farmá-ře Vaška jejich odchovy českých zlatých kropenek, šumavanek a bradatých koz. Farmářům jsme přivezli ukázat standardní jedince češek z našeho chovu a seznámili je s dalšími kresebnými rázy.  Tento pořad běží již třetím rokem na starobylé usedlosti v jihočeské obci Kuklov. V současné době žije na gruntu farmář Vašek, jeho kanadská manželka Bethany a jejich nedávno narozená dcera. V péči o domácí zvířata vypomáhá hospodář Petr ze sousedství. Na jejich farmě můžete najít chov českých slepic, šumavanek, krůt, husí, ovcí a koz. Chovají také králíky. Ve chlévě mají přeštická prasata a krávy plemene jersey. Celý areál hlídá žlutý labradorský retrívr. Dvůr zdobí tradiční ho-lubník na kůlu osazený zahradními pávíky a benešovskými holuby. Hospodář Petr nám prozradil, že dokud měli na farmě holuby poštovní, měli pravidelně velké ztráty od všudypřítomných dravců. Později pořídili méně létavá plemena a došlo ke změně. Pávíci a benešáci se drží na dvoře a ztráty jsou i přes zimu minimální.

Vlastní chov drůbeže, především českých plemen slepic, je na farmě držen zatím spíše z užitkového hlediska. Farmáři se však postupně snaží svůj chov pozvednout. Díky vysoké sledovanosti tohoto pořadu a vlasteneckému výběru národních plemen drůbeže přispěli autoři Malé farmy k jejich pro-pagaci. Za což jim patří zajisté poděkování. V tom bychom viděli přínos tohoto seriálu pro nás čle-ny Českého svazu chovatelů.

Na natáčení jsme přijeli v úterý 26. února i s dětmi, protože v tomto termínu měly jarní prázdniny. Farmáři Vaškovi jsme přivezli násadová vejce českých zlatých kropenek a první dvě letošní vejce našich hus landeských. Seznámili jsme je se Vzorníkem plemen drůbeže a předali tři čísla časopisu Chovatel. Ty jsme obdrželi od redaktorky Silvie Veselé. Určené byly původně jako dárek pro kní-žete Karla Schwarzenberga, s kterým jsme připravovali rozhovor o jeho chovu štýřanek, ale z dů-vodu prezidentské kampaně z něho sešlo. Kníže nám sice vzkázal, že nám doporučí lepší chovy v Rakousku, než má on sám, ale nám šlo samozřejmě o prezentaci jeho chovu. A až si bude stávající ministr v budoucnu užívat zaslouženého důchodu, s reportáží se určitě připomeneme.

Ale vraťme se k pořadu Malá farma. Nedávno nám volala produkční pořadu paní Michaela Učňová, že se kuřátka už vylíhla v jejich vlastní líhni a poděkovala nám za dodatečně zaslaný vzorník čes-kých slepic a šumavanek.Vylíhlá kuřátka jsme mohli vidět v dalších dílech pořadu. Byla mezi nimi i kuřátka žlutá. To způsobilo několik zatoulaných vajec od plemen slepic brahmánek a bílých vou-satých hedvábíček.

A jak v Kuklově probíhalo natáčení? Nejvíce se na Malé farmě líbilo dětem Haničce a Vítkovi. Pes-trou činnost si evidentně užívaly. Jelikož jsou také chovatelé, pomáhaly chytat a držet zvířata pro potřeby natáčení. Jejich přítomnost byla v pořadu, dle slov režiséra, příjemným zpestřením. Do chovu v Malé farmě jsme vnesli trochu chovatelské osvěty. Vašek slíbil, že bude od letošního roku kroužkovat. Díky laskavosti jihočeských funkcionářů našeho svazu jsme farmářům doporučili nej-bližší organizaci ČSCH, kde mohou své chovatelské aktivity dále rozvíjet a objednat si kroužky pro svoji drůbež.

 Natáčení sice trvalo celé odpoledne, v pořadu jsme však účinkovali pouze pár minut. Některé scény se točily i několikrát za sebou. Nejvíce nás všechny trápil svými přísnými požadavky na záběr reži-sér Igor Chaun. Režíruje také pořad Ester Janečkové Pošta pro tebe. Na druhou stranu, s ním byla

dobrá zábava. Bylo znát, že je ve svém oboru profesionálem. Často naše připomínky o chovatel-ském životě zajímavě glosoval. Nejvíce si dával záležet na dobrých záběrech s příchodem do výbě-hu koz. Poměrně svažitá cesta vedla hlubokým sněhem a často jsme museli jistit nastávající ma-minku Bethy. Tuto scénu jsme natáčeli snad sedmkrát. Pro zajímavost uvedeme, že natáčení byli přítomní dva kameramani, jeden na krátké, druhý na vzdálené záběry. Dále asistoval již zmíněný režisér, dva zvukaři a dalších několik pomocných pracovníků. A všichni nás nějakým způsobem usměrňovali, u nás na západě bychom řekli „štelovali“, dle svých požadavků. Pro neherce nevšední zážitek...  Zlaté chovatelství…

Farmář Vašek nás požádal, abychom vybrali z jejich odchovu nějakého budoucího plemeníka české zlaté kropenky. Kohouta jsme sice po dlouhém přebírání nakonec vybrali, ale je třeba říci, že jejich odchov češek byl spíše podprůměrný. Přesto si nejsme jistí, že si vybraného kohouta bude pamato-vat, protože, jak jsme se už zmínili, jejich drůbež je bez označení.

Zajímavá debata se rozproudila mimo kamery okolo slepic šumavanek. Důvodem byla informace o jejich historii z období těsně po druhé světové válce. Chovatel František Řehtáček tehdy posbíral poslední zbytky tohoto plemene na usedlostech šumavského příhraničí po odsunutém německém obyvatelstvu a pro další generace toto plemeno uchoval. V následné debatě režisér Igor Chaun pou-tavě komentoval problém českého příhraničí a poválečného uspořádání v Sudetech. Příběh šumav-ské slepice ho očividně zaujal. Že by se naše šumavanka objevila v nějakém budoucím pořadu z tohoto období dějin? Necháme se překvapit…

Text a foto 

Ing. Aleš a Bc. Daniela Bukovských

Farmářka Beth s kůzletem

Kráva Jerseyka na malé farmě

Farmáři z Malé farmy Vašek a Bethy s námi a režisérem Igorem Chaunem

Slepice detail hlavy

Kohout, detail hlavy

češka porcelánová

češka stříbrná kropenatá